Czasowa organizacja ruchu w związku z planowaną przebudową skrzyżowania i budową ronda u zbiegu ulic Polnej i Kościelnej w Wasilkowie

W najbliższy poniedziałek - 1 marca – ruszą prace związane z przebudową skrzyżowania i budową ronda u zbiegu ulic Polnej i Kościelnej w Wasilkowie. Wykonawca inwestycji informuje, że wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu dla samochodów i autobusów wraz z przeniesieniem przystanków linii 100.

Trasy objazdów będą oznakowane odpowiednimi znakami kierunkowymi zgodnie z mapami, dostępnymi na stronie www.wasilkow.pl

Uwaga: przy ul. Orlej i ul. Kruczej zostaną ustawione znaki zakazu zatrzymywania się i postoju - zgodnie z załączonym schematem.

Pierwszy etap budowy zakłada:
• zamknięcie ul. Polnej na odcinku od ul. Orlej do ul. Grodzieńskiej;
• wprowadzenie zakazu skrętu z ul. Grodzieńskiej w ul. Polną (z wyjątkiem mieszkańców przyległych posesji);
• zamknięcie ul. Kościelnej od nr 57 do nr 65;

Wszelkie prace zostaną wykonane w porozumieniu z właścicielami posesji i sklepów przyległych do ulic na obszarze objętym czasowym zamknięciem. Mieszkańcom tym będzie zapewniony dostęp do posesji i pojazdów znajdujących się na nich. Na czas budowy zostanie również zapewniona możliwość dojazdu do szkoły.

Dotychczasowe przystanki autobusowe linii 100 znajdujące się przy ul. Polnej i ul. Kościelnej zostaną przeniesione na czas robót do istniejących zatok autobusowych przy ul. Grodzieńskiej (w rejonie skrzyżowania z ul. Supraślską oraz Polną).

Zamknięty zostanie też przystanek przy ul. Kościelnej - przy sklepie Rzeźnik. Dla pasażerów jadących w stronę cmentarza zostanie utworzony przystanek przy ul. Białostockiej - naprzeciwko boiska Szkoły Podstawowej Nr 1.

Przypominamy, że w ramach inwestycji przebudowane zostaną wszystkie sieci i elementy infrastruktury, powstanie nowe skrzyżowanie, ścieżka rowerowa do szkoły przy ul. Polnej oraz wymieniona zostanie nawierzchnia odcinka ul. Kościelnej od ul. Polnej do Kruczej. Przy ul. Kościelnej powstanie nowy - pierwszy w Wasilkowie - zielony przystanek autobusowy, a otoczenie skrzyżowania zyska nowe, energooszczędne oświetlenie, o którego modernizację również w ostatnim czasie wnioskowali nasi mieszkańcy.

Jesteśmy przekonani, że dzięki inwestycji bezpieczeństwo pieszych i kierowców w tym miejscu ulegnie poprawie. Skrzyżowanie ulic Polnej i Kościelnej to jedno z najbardziej uczęszczanych miejsc w mieście. W pobliżu znajduje się szkoła, przedszkole, poczta, liczne sklepy i punkty usługowe.

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu oraz dziękujemy za cierpliwość.

Adres: Gmina Wasilków

Kategoria: Ostrzeżenia dla kierowców

Szczepienia przeciwko COVID-19 w Gminie Wasilków

Drodzy Mieszkańcy!

Szczepienia w Gminie Wasilków realizowane są w ramach narodowego programu szczepień m.in. w następujących placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ):

• BETESDA SPÓŁKA CYWILNA MONIKA KRYSIUK-WNUCZKO, KRZYSZTOF WNUCZKO - ul. Białostocka 104/lokal-U1, Wasilków;

• EUROMED Agata Tarasiewicz - ul. Nadrzeczna 22, Wasilków;

• WA-MED A. JASIŃSKA-WOJTULEWICZ I K. ŁAZARSKA SPÓŁKA JAWNA - ul. Kryńska 32, Wasilków;

Informujemy, że Burmistrz Wasilkowa powołał koordynatora dowozu do punktów szczepień w Gminie Wasilków osób, które samodzielnie nie mogą dotrzeć do punktu.

• Uruchomiono też adres e-mail: szczepienia@wasilkow.pl, na który można kierować zapytania w sprawie dowozu do Punktu Szczepień.
• Informacje o szczepieniach można uzyskać w Punktach Szczepień oraz u koordynatora gminnego w godz.: 9.00 – 17.00 pod nr tel.: 732 617 761

Szczegółowe informacje m.in.:
• W jaki sposób możesz zarejestrować się na szczepienie?
• W jaki sposób umówisz się od razu na dwie wizyty, w celu przyjęcia pierwszej i drugiej dawki szczepionki?
• Jak przebiega szczepienie?
- znajdziesz na naszej stronie: przycisk SZCZEGÓŁY

Pamiętaj, że szczepienie przeciw SARS-CoV-2 jest dobrowolne i za darmo!

Adres: Gmina Wasilków

Kategoria: Burmistrz informuje

Zmiana kont bankowych do wpłat w związku ze zmianą banku obsługującego Gminę Wasilków

Przypominamy, że w związku z wycofaniem się z Wasilkowa oddziału banku BPS od dnia 20 sierpnia 2020 r. Gminę Wasilków obsługuje bank PKO BP.

W związku z powyższym wpłat należy dokonywać na następujące rachunki:

1. Konto wpłat należnych z tytułu:
podatków, opłat skarbowych, oraz innych opłat
45 1020 1332 0000 1502 1249 3807

2. Konto wpłat należnych z tytułu:
opłaty za udostępnienie danych osobowych
33 1020 1332 0000 1902 1249 4797

3. Konto wpłat należnych z tytułu:
gospodarki odpadami
40 1020 1332 0000 1802 1249 4235

4. Konto depozytowe:
wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy
63 1020 1332 0000 1302 1249 3872

Adres: Gmina Wasilków

Kategoria: Burmistrz informuje

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE WASILKÓW

Pod wskazanym adresem znajduje się prezentacja kierownika wydziału BGGiN dotycząca propozycji oraz zasad ustalania stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wasilków

Aby zobaczyć prezentację, należy kliknąć w szczegóły wiadomości.

Kategoria: Gospodarka Odpadami