Bezpłatne porady psychologa oraz prawnika dla mieszkańców Gminy Wasilków

Drodzy Mieszkańcy
Macie możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa oraz prawnika.

PORADY PSYCHOLOGA
Od dziś w każdy wtorek w siedzibie MOPS w Wasilkowie czeka na Was pan Piotr Zalewski.
Kontynuujemy także jego dyżury on-line.
Dyżur osobisty psychologa:
Wtorek 15.00-17.00 - w MOPS w Wasilkowie
umówcie się wcześniej na spotkanie - tel. 502 949 352
Dyżury on-line psychologa:
Poniedziałek 17.00-19.00
Środa 17.00-19.00
tel. 502 949 352
SKYPE: Psycholog Wasilkow2020
------------
PORADY PRAWNE
Ponadto informujemy o możliwości korzystania z bezpłatnych porad prawnych w MOPS w Wasilkowie.
Porady będą udzielane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie przy ul. Supraślskiej 21 w dniach:
Poniedziałek: 8.00 - 12.00
Środa: 8.00 - 12.00
Piątek: 8.00 - 12.00

Aby skorzystać z porady, należy umówić się telefonicznie od poniedziałku do piątku tel. 519 314 080 w godzinach poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek – piątek 7.30 - 15.30 lub e-mailowo: a.fidziukiewicz@st.bialystok.wrotapodlasia.pl, i.rapicka@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Adres: Gmina Wasilków

Kategoria: Burmistrz informuje

Zapraszamy na spotkanie "World Cafe" w ramach II etapu projektu konsultacji części osiedla Lisia Góra

Burmistrz Wasilkowa zaprasza mieszkańców na spotkanie konsultacyjne "World Cafe" w ramach II etapu projektu: „Konsultacje Społeczne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Części Osiedla Lisia Góra”. Spotkanie odbędzie się 18 lipca br. o godz. 10.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasikowie.

Udział w spotkaniu możesz zgłosić:
- telefonicznie pod nr tel. 85 718 54 00 wew. 036 lub
- wysyłając maila na adres: lisiagora@wasilkow.pl - w treści maila proszę podać: imię, nazwisko, numer telefonu.

Czekamy na zgłoszenia do 10 lipca. Zapraszamy!
Szczegóły projektu: http://www.lisiagora.wasilkow.pl/pl/

Adres: Gmina Wasilków

Kategoria: Burmistrz informuje

Koronawirus - otwarcie granicy wewn.

Od 13 czerwca Polacy po powrocie do kraju nie będą musieli odbywać obowiązkowej kwarantanny. Również obywatele Unii Europejskiej będą mogli bez przeszkód wjeżdżać do Polski. Wszystko dlatego, że znosimy wprowadzone w marcu tymczasowe kontrole graniczne na granicach wewnętrznych UE.

W nocy z 12 na 13 czerwca Polska przywraca pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Od tego momentu służby obecne na granicy będą prowadziły kontrole wyrywkowo. Dokładnie tak, jak to się odbywało przed pandemią koronawirusa i wprowadzeniem obostrzeń granicznych w Polsce.

Granice zewnętrzne UE pozostają zamknięte.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/koronawirus/13-czerwca-otwieramy-granice--kontrole-tylko-wyrywkowo

Kategoria: RSO

Burmistrz Wasilkowa ogłasza nabór projektów w ramach budżetu obywatelskiego 2021

Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Wasilków na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań, mieszczące się w kompetencjach Gminy.

Kwota przeznaczona na ten cel wynosi 350 tys. zł, z czego 240 tys. na projekty ogólnomiejskie i 110 tys. zł na projekty sołeckie. Kosztorys zgłoszonego projektu miejskiego nie może przekroczyć 100 tys. zł, a sołeckiego 22 tys. zł.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
- Projekty zgłoszone do realizacji mogą dotyczyć zarówno wydatków inwestycyjnych jak nieinwestycyjnych;
- Możesz zgłosić dowolną liczbę projektów;
- W przypadku projektu ogólnomiejskiego wnioskodawcą może być osoba mieszkająca w mieście Wasilków, a projektu sołeckiego mieszkaniec sołectwa, którego projekt dotyczy.
- Do projektu ogólnomiejskiego wymagane jest złożenie listy poparcia dziesięciu mieszkańców Gminy Wasilków;

Głosowanie odbędzie się w dniach: 22 września - 2 października 2020 r. Każdy mieszkaniec gminy Wasilków będzie mógł zagłosować na jeden projekt sołecki i jeden projekt ogólnomiejski. Do realizacji skierowane zostaną projekty w kolejności ilości uzyskanych głosów (od największej liczby do najmniejszej), do wyczerpania całej kwoty budżetu obywatelskiego.

Formularze zgłoszeniowe projektów w formie papierowej można składać w Urzędzie lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków. Projekt należy umieścić w zamkniętej kopercie z widocznym napisem „BUDŻET OBYWATELSKI”. Jest też możliwość przesłania projektu drogą mailową na adres: budzetobywatelski@wasilkow.pl

Na stronie internetowej: www.obywatelski.wasilkow.pl znajdują się niezbędne formularze wniosków oraz szczegółowy regulamin i harmonogram BO2021.
Mieszkańcy planujący zgłoszenie projektu mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji prowadzonych w Urzędzie Miejskim:

- telefonicznie pod nr tel.: 85 718 54 00 wew. 036
- lub za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu e-mail.

Gorąco zachęcamy mieszkańców całej gminy do dzielenia się swoimi pomysłami!

Adres: Gmina Wasilków

Kategoria: Wydarzenia Gminne

II etap konsultacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - cześć osiedla „Lisia Góra”

Gmina Wasilków przystąpiła do II etapu projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (cześć osiedla „Lisia Góra”) realizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metody konsultacji:
Podczas II etapu konsultacji nastąpi wyłożenie opracowanego planu zagospodarowania osiedla „Lisia Góra” w punkcie konsultacyjnym (czerwiec – lipiec 2020 r.). Mieszkańcy będą też mogli spotkać się w lipcu i wziąć udział w warsztatach World Cafe.

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

Czego dotyczą konsultacje w Wasilkowie?
Obszar wskazany do objęcia planem położony jest w środkowej części miasta Wasilkowa w rejonie ulicy Wojtachowskiej i Kruczej. Powierzchnia terenu wynosi ok. 20,4 ha. Przeważająca część terenu wskazana do objęcia opracowaniem planistycznym jest niezabudowana, niewykorzystywana rolniczo, na fragmencie usytuowane są obiekty o funkcji produkcyjnej (obecnie farma fotowoltaiczna). W sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, boiska sportowe, szkoła podstawowa oraz planowana jest budowa obiektu sakralnego. Położenie pomiędzy ulicą Wojtachowską a Grodzieńską, stanowiącą jedną z najważniejszych ulic w Wasilkowie, stwarza dogodne warunki komunikacyjne. Powyższe predysponuje przedmiotowy teren do dalszej zabudowy o funkcji mieszkaniowej, uzupełnionej o niezbędne usługi i infrastrukturę.

Adres: Gmina Wasilków

Kategoria: Burmistrz informuje

Ważne telefony w czasie epidemii miej zawsze pod ręką

Jeśli podejrzewasz, że mogłeś zarazić się koronawirusem – ‼ POZOSTAŃ W DOMU ‼ unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się choroby.
Jeśli pojawiły się objawy takie jak gorączka, kaszel i duszności zadzwoń na infolinię NFZ:
800 190 590 - całodobowa infolinia NFZ;

Poinformuj też:
606 353 615 - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna;
607 635 881; 698 145 904 - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku;

W przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112, lub bezpośrednio do oddziału zakaźnego:
691 723 100 - dzieci
85 740 95 73 – dorośli
Nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ, ani na SOR. Nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia czy jest to potrzebne i gdzie masz się zgłosić.

Urząd Miejski w Wasilkowie pozostaje do Państwa dyspozycji pod następującymi numerami telefonów: tel. 85 718 54 00
Obsługa interesanta - wew. 011
Warunki zabudowy - wew. 014
Podatki - wew. 028
Środowisko i gospodarka odpadami - wew. 021
Utrzymanie dróg - wew. 022
Urząd stanu cywilnego - wew. 031
Dowody osobiste i działalność gospodarcza - wew. 023

Inne ważne telefony:
85 7185 257 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie
502 949 352 - Telefon do psychologa dla osób szczególnie potrzebujących: (poniedziałek-sobota 17.00-19.00); SKYPE: Psycholog Wasilkow2020
85 710 40 34 - Komisariat Policji w Wasilkowie
85 733 38 36 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie

Adres: Gmina Wasilków

Kategoria: Burmistrz informuje

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE WASILKÓW

Pod wskazanym adresem znajduje się prezentacja kierownika wydziału BGGiN dotycząca propozycji oraz zasad ustalania stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wasilków

Aby zobaczyć prezentację, należy kliknąć w szczegóły wiadomości.

Kategoria: Gospodarka Odpadami