Realizacja metod w ramach II etapu konsultacji dotyczących części osiedla „Lisia Góra”

Ulotka przód A3 II etap.jpg

Informujemy, że w ramach II etapu konsultacji projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (cześć osiedla „Lisia Góra”) realizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku w miesiącach: czerwiec – lipiec 2020 r. przeprowadzone zostały dwie metody konsultacyjne:

• PUNKT KONSULTACYJNY: 1 czerwca – 17 lipca 2020 r.
• WORLD CAFE - 18 lipca 2020 r.

Protokoły z realizacji obu metod dostępne są na stronie: www.lisiagora.wasilkow.pl

Cele II etapu konsultacji:

1. Wyłożenie i prezentacja opracowanego planu zagospodarowania osiedla „Lisia Góra”, uwzględniającego wnioski wniesione przez mieszkańców w trakcie I etapu konsultacji w sposób dostępny dla mieszkańców poza godzinami pracy Urzędu.
2. Zorganizowanie dyskusji publicznej w miejscu i czasie dogodnym dla mieszkańców.
3. Zwrócenie uwagi mieszkańców Wasilkowa na potrzeby zachowania harmonijnych walorów zabudowy, regulowanej zapisami powstającego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Zachęcenie mieszkańców do uczestniczenia w procesie konsultacji.
5. Przekazanie informacji dotyczących gotowego planu i walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonujący.
6. Zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania architektury do lokalnych standardów i tradycji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej

Termin:
nie podano
Adres:
Gmina Wasilków
Kategoria:
Burmistrz informuje
Data ogłoszenia:
28.07.2020 00:00